''Milli kültürümüz; kimliğimiz, özsermayemiz, şahsiyetimiz ve gücümüzdür.''
           
           
  Geçmiş zamanlarda Ramazan lezzeti günümüze nasıl yansımalı? Bu gibi değerlerimiizi yaşamak yaşatmak için çok şey yapmaya gerek yok.. Sadece geçmişe bir saygı niteliğinde olan...   Milletle savaşan kaybeder; Demokrasi ve hukuk yolunda ilerleyen kazanır. Bürokrasinin egemenliği yerine milletin egemenliği düsturu benimsenmelidir. Milleti hiçe sayan uygulamalar 27 Mayıs 1960 darbesinde 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi,28 Şubat 1997 darbesi,27 Nisan e-muhtırası; dönemin siyasi partileri değil millete karşı yapılmış bir darbe olarak algılanmış ve milletin mahşeri vicdanında şiddetle reddedilmiş ise günümüzde Ak parti ye karşı girişilen ve kamuoyunda yargı darbesi olarak adlandırılan kapatma davası da demokrasi ve hukuk özrü olarak milletin vicdanında kabul görmemiştir...   Recep Tayyip ERDOĞAN ile TÜRKİYE 'nin yeni yol haritası Bu milletin makus talihi, siyasi yol kazaları ile doludur. Türklerin Orta Asya'dan çıkarak dünyaya açılma serüvenini hayal ediniz. Binlerce yıllık mazisinde sayısız devletlere ve medeniyetlere sahne olmuştur. Ama bir o kadar da yol kazaları yaşamıştır. Ama en acısı ve en onulmaz olanı geçtiğimiz asırdaki en büyük yol kazasıdır... Avrupa'da Viyana kapılarına kadar uzanan Afrika'da koca kıtanın en uç noktalarına kadar inen, Ortadoğu'yu tümüyle kaplayan, ve Kafkaslarda Basra Körfezini ihata eden bu hakimiyet, tarihin seyrinde bir ummanı andırıyordu...
DİĞER ESERLER